AMI-Montessori norm

Kindgerichte aanpak

De sleutel tot een vreedzame toekomst ligt bij kinderen. De aard van de jeugdervaringen bepaalt het karakter en de persoonlijkheid van een volwassene.
De benadering van onderwijs is kindgericht en is gebaseerd op wederzijds respect en samenwerking. Kinderen krijgen een geordende en veilige omgeving waar ze vrij zijn om te verkennen en te ontdekken. In een omgeving die specifiek op de behoeften van het kind in de verschillende ontwikkelingsstadia is afgestemd, wordt de natuurlijke liefde van kinderen voor leren en het belang van leren in hun eigen tempo erkend.
Onderwijs mag niet worden gezien als louter onderricht (het doorgeven van feiten) of de overdracht van een cultuur. Het helpt eerder de ontwikkeling van de hele persoonlijkheid en betrekt zowel ouders als opvoeders. Montessori-onderwijs bevordert de ontwikkeling van mensen die zichzelf waarderen en die het gevoel hebben dat ze hun leven in eigen hand kunnen nemen. Alleen dan kunnen ze hun energie richten op een bredere gemeenschap en werken aan een betere wereld voor zichzelf en anderen.
Deze methode is gebaseerd op het volgen van het kind - het erkennen van de behoeften en kenmerken van kinderen van elke leeftijdsgroep en het construeren van de bijbehorende omgeving die het beste aan deze behoeften voldoet.

De rol van de begeleider

 • Erkenning van het aangeboren vermogen en verlangen van het kind om te leren
 • Het kind liefhebben en begrijpen en zijn of haar waardigheid en waarde als persoon respecteren
 • Het totale kind ontwikkelen en de intellectuele, emotionele, fysieke, spirituele en sociale aspecten van het leven integreren
 • De zelfstandigheid en het aanpassingsvermogen van het kind ontwikkelen door de ervaring van de school te koppelen aan die van de buitenwereld.
 • De leeraanpak aanpassen aan de individuele behoeften van het kind
 • Actief en experimenteel
 • Eigen tempo
 • Zelfcorrigerend
 • Onafhankelijk
 • Onbeperkt in omvang
 • Creëren van een leeromgeving waarin het kind kan leren leren en kritisch en logisch kan denken
 • De ontwikkeling van het respect van het kind voor zichzelf, anderen en het milieu ondersteunen
 • Dienen als een facilitator, gids en mentor

Wat we zien bij Casa

 1. Individueel gericht onderwijs: Kinderen moeten hun eigen werk kiezen; kinderen mogen in hun eigen tempo en op hun eigen niveau werken. De motivatie om te leren komt van binnenuit.
 2. Een goed voorbereide omgeving: Uitnodigend, warm en ordelijk. In een goed voorbereide omgeving voelen kinderen zich veilig om naar hun werk te gaan. Speciaal ontworpen Montessori-lesmateriaal begeleidt kinderen door hun lessen. De omgeving wordt voorbereid volgens de ontwikkelingsbehoeften van de kinderen.
 3. Montessori-leerkrachten zijn begeleiders: Montessori-leerkrachten treden niet op als formele instructeurs, maar als facilitators in het leerproces. Elk kind krijgt de vrijheid om het lesmateriaal zelf te ontdekken. Na zorgvuldige observatie krijgen de kinderen specifieke lessen, terwijl de begeleiders de omgeving en het lesmateriaal aanpassen aan hun behoeften. Begeleiders zijn de mentor van een vaste groep kinderen.
 4. Een groep kinderen van verschillende leeftijden (drie opeenvolgende levensjaren) werkt in één grote groepsruimte met vaste begeleiders: Kinderen leren effectief van elkaar door zowel instructeur te zijn voor jongere kinderen als door onderricht te krijgen van oudere kinderen. Om dit proces te vergemakkelijken, moet elke onderwijsgroep groot genoeg zijn om de leeftijdsdiversiteit te bieden die nodig is om dit dynamische sociale netwerk tot stand te brengen - dit is ook een afspiegeling van de maatschappij als geheel. Kinderen ontdekken snel hun plaats binnen progressieve, productieve, dynamische en steeds veranderende sociale hiërarchieën. Elke onderwijsgroep is verdeeld in drie hoofdgroepen, die de verschillende fysieke, mentale en emotionele capaciteiten tussen jongere en oudere kinderen weerspiegelen.