Tweetalig programma

Casa biedt de lessen in het Nederlands en Engels. Kinderen kunnen op jonge leeftijd moeiteloos meerdere talen aanleren. Onze leeromgeving is volledig in het Nederlands en het Engels ingericht.

We willen dat kinderen wereldburgers worden die adequaat kunnen communiceren. De Engelse taal speelt daarom een belangrijke rol in ons onderwijs.

Nederlands en Engels

Het is ons uitgangspunt dat in iedere groep tegelijkertijd één Nederlandssprekende begeleider en één Engelssprekende begeleider werkzaam is. De Nederlandssprekende spreekt altijd Nederlands en de Engelssprekende altijd Engels. Ook al het materiaal is in twee talen aanwezig. Deze benadering maakt het mogelijk dat kinderen een nieuwe taal in zijn geheel absorberen. Als gevolg van deze complete, voltijdse benadering in de dagelijkse activiteiten leren kinderen in onze Montessori-omgeving een tweede taal bijzonder goed. Jonge kinderen leren een nieuwe taal heel snel en begrijpen de woordenschat die in de groep gebruikt wordt binnen vier maanden. Als kinderen ongeveer zes jaar zijn, bezinken deze taalvaardigheden en worden de kinderen  tweetalig in zowel gesproken als geschreven taal. De leerlingen bevorderen hun taalvaardigheid door gebruik te maken van specifiek taalmateriaal zoals grammaticadozen ('woord benoemen') en zinsanalyse ('zinsontleding'). Door meerdere talen op deze wijze te beheersen, wordt het leven van een kind verrijkt en ontwikkelt hij/zij openheid ten opzichte van verschillende culturen en gewoonten.